Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 04:31one drop for all sko­men­to­wał tek­st nie zmienia się nic

dzisiaj, 04:06Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Internetowy jad

dzisiaj, 04:00Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Ktoś mądry kiedyś po­wie­dział, [...]

dzisiaj, 03:55Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 03:51Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 03:32Salomon sko­men­to­wał tek­st NIKE Z SA­MOT­RA­KI i poszli [...]

dzisiaj, 03:12yestem sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 03:10yestem sko­men­to­wał tek­st nie zmienia się nic

dzisiaj, 03:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość kocha praw­dzi­wie. Poez­ja uda­je [...]

dzisiaj, 02:58yestem sko­men­to­wał tek­st Dla dob­ra jed­nos­tki, w [...]