Autorzy w grupach

Cy­taty autorów według grup.
Grupy autorów

Zaw­sze można było zna­leźć tu­taj cy­taty z książek oraz z wy­powie­dzi ludzi, którzy przeszli do his­to­rii. Lis­ta autorów jest dob­rym miej­scem, aby roz­począć podróż po zgro­madzo­nych na łamach naszej stro­ny tek­stach.

Michał Szyksznian

Michał

Auto­rem por­tretów umie­szczo­nych w ser­wi­sie jest Michał Szyksznian. Więcej in­formac­ji znaj­dziesz też na jego stro­nie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kazantzakis

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 01:23yestem sko­men­to­wał tek­st ustka

dzisiaj, 01:19yestem sko­men­to­wał tek­st łożysko

dzisiaj, 01:17yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 00:47Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Serce

dzisiaj, 00:34Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:32Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:22róż li­la sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

wczoraj, 23:15Yankes sko­men­to­wał tek­st Na dob­ra­noc

wczoraj, 23:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Co się stało z [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]